• Gabinet Murawski


    W moim "gabinecie" oferuję współpracę treningową opartą na dobrej komunikacji i wyraźnym określeniu współnych celów, a te mogą dotyczyć:
    • planowania, periodyzowania i programowania treningu sportowego - w zależności czy jesteś osobą przygotowującą się do egzaminów, trudnego wyzwania sportowego, amatorem lub sportowcem wyczynowym po kontuzji, w trakcie i między sezonem, systematyczna aktywność fizyczna by była optymalna oraz skuteczna musi być zorganizowana i uporządkowana zgodnie z fizjologią ciała ludzkiego, zastosowane ciągi ćwiczeń i środków treningowych, ich wpływ na cechy biomotoryczne, umiejętności techniczne czy osobnicze zmienności mają tu kolosalne znaczenie
    • diagnostyki aparatu ruchu poprzez testy motoryczne/wydolnościowe - ocena stanu aktualnego jest bardzo istotnym parametrem wyjściowym do treningu sportowego, badanie różnego rodzaju sił i mocy generowanych przez sportowca w różnych rodzajach skurczów mięśniowych i czasie ich trwania, ocena funkcjonalna całego aparatu ruchu, mobilność/stabilność, dysfunkcje organizmu - to wszystko pozwala nam zoptymalizować dalszy proces treningu, pre- i rehabilitacji.
    • pomoc i konsultacje treningową dotyczącą powyższych pojęć.

    Procedura mojej pracy za każdym razem wymaga wstępnej diagnostyki zawodnika/pacjenta. W zależnościu od celów i doświadczenia treningowego są to testy badające koordynację nerwowo - mięśniową i stabilność/mobilność w konkretnych segmentach ciała czy testy motoryczne (siła maksymalna, 45s, moc kończyn itp.) i wydolnościowe. Moc kończyn, wskaźniki RSI i często siłę maksymalną szacuję za pomocą systemu PUSH BAND.2.0 . Pozostałę testy oparte są o pomiar czasu, odległości, jakości ruchu. Wszystko to stanowi zbiór danych, o który opieram dalszą współpracę.