• Integrated Periodization in Sports... - T. Bompa, B. Blumenstein, J. Hoffmann, S. Howell, I. Orbach  Wcześniej prezentowane książki Tudora Bompy (patrz tutaj) cechowały się podsumowywaniem ogromnej wiedzy "ojca zachodniego treningu motorycznego". Oczywiście w oparciu o liczne cytaty pojawiały się tam odnośniki do nowoczesnych wątków, ale jednak bardziej regulowały wszystko w odniesieniu do potwierdzonej aktualności. W dziś recenzowanej pozycji, "Integrated Periodization in Sports Training & Athletic Development", mamy wraz z nowymi współautorami, próbę stworzenia i prezentacji nowszego, kompletnego podejścia do treningu pod kątem żywienia, psychologii i fizjologii. Biorąc pod uwagę liczbę podobnych kontrkandydatur z pewnością jest to książka zasługująca na sporą uwagę.


  Wbrew wszelkim internetowym księgarniom "Integrated Periodization..." liczy 216 stron (z czego tych "użytkowych" jest ok. 190 + 16 str. piśmiennictwa - patrz moje wydanie z 2019 r.). Wszelkie pozostałe dane, czyli wydawca Meyer & Meyer Sport, wymiary i format się zgadzają. Krótki opis, który dokładnie bez zbędnego marketingu definiuje zawartość książki, także. W dziewięciu rozdziałach mamy podział na krótki wstęp z  podstawowymi informacjami i wytłumaczeniem sensu zintegrowanej periodyzacji ("Present State of the Art"), prezentację ważnej aktualnej wiedzy dotyczącej żywienia ("Fundamentals of Sports Nutrition", ok 40 str.) i psychologii ("Psychological Preparation as an Integral Part of Athletic Training", 12 str) wraz z ich ogólną periodyzacją, bardziej szczegółową periodyzację zintegrowaną w wymiarze makro ("Applicarion of Integrated Periodization", 11 str.) i rozwoju cech motorycznych w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin ("Development of Motor Abilities, Nutrition, and Psycholical Plans", 20 str.), psychologiczną i żywieniową  rozpiskę w perspektywie każdej fazy treningowej ("Psychological and Nutritional Plans for Each Training Phase", 19 str.), zintegrowaną periodyzację w odniesieniu do fazy poziomu sportowego ("Long-term Integrated Periodization for Different Athletic Classifications", 23 str.) oraz opisanie spójnej idei zmęczenia/przetrenowania ("Fatigue, Overreaching, and Overtraining", 19 str.) i taperingu ("Tapering and Peaking for Competitions", 23 str.).

  Całość prezentacji zintegrowanej periodyzacji treningowej, żywieniowej i psychologicznej na łamach książki ma bardzo spójny charakter. Wstępne trzy rozdziały stanowią wytłuszczenie wiedzy, którą czwarty rozdział w skali ogólnej spina w program. Z kolei następne trzy części powtarzając ważniejsze sugestie (więc czyta się błyskawicznie, ale monotonnie - ułatwia to na pewno powrót do konkretnych danych!) uszczegóławiają w tym kontekście rozwój siły, szybkości i wytrzymałości dla każdego etapu treningu (patrz ujęcie Bompy - AA, Hipertrofia, MxS + moc/zwinność/wytrzymałość mięśn./szybkość/wytrz. aer. i anaer.), dyscypliny (diagramy sezonowe 11 różnych dyscyplin - patrz niżej zdj.) i sportowca w wieku szkoły średniej, studiów i elity. Na oddzielną uwagę zasługują ostatnie dwa rozdziały. W bardzo interesującym ósmym, autorzy (bez T. Bompy !) wpierw prezentują allostatyczne podejście do procesu treningowego (patrz z oryg. "allostatic paradigm"), wobec którego pojęcia zmęczenia, przeciążenia czy przetrenowania nabierają zupełnie nowego sensu. Przy okazji stanowi to powód do przejrzenia nowoczesnych metod oraz parametrów monitorowania zmęczenia (m. in. ciekawy maximal recoverable volume) jak i sposobów radzenia sobie ze znoszeniem go, także w ujęciu żywieniowym i psychologicznym.  O wyostrzaniu formy Bompa z reguły pisał bardzo rozwlekle wcześniej. W przypadku ostatniego rozdziału mamy krótki brief bardzo sprytnie zbierający sugestie w podpunkty dotyczące systemów energetycznych, redukcji podstawowych zmiennych czy prezentację kilku casusów. Powtarzam - najlepiej opisane z dotychczasowych pozycji. Dodatkowo okraszone to wszystko nowoczesnymi protokołami psychologiczno - żywieniowymi w ujęciu na kilka dni przed (szczególnie ciekawa jest tabelka z parametrami ćwiczeń czy protokół taperingu psychologicznego). Perełka.

  "Integrated Periodization..." w ręce wpadł mi przez przypadek. Planowałem zakup książki bardziej o systematyzowaniu bodźców w sezonie i jeszcze bardziej uszczegółowionej w tym kontekście periodyzacji. Na pewno pod tym względem książka T. Bompy nie dodała nic nowego, bo zagadnienie potraktowane tu było na równi z pozostałymi sferami, a nawet w ich tle. Czytelnik nie obeznany z podstawami treningu motorycznego zatem powinien zajrzeć do wcześniejszych dzieł T. Bompy lub innych autorów. Mimo wszystko czasu spędzonego nad książką nie żałuję. Bardzo porządnie, bez zbędnych słów, opisana periodyzacja żywieniowa i psychologiczna pozwoliła dostrzec kompletny proces treningowy w trzech pełnych wymiarach. Nam, trenerom przygotowania motorycznego z reguły uwidaczniał się tylko jeden fizjologiczny aspekt trenowania. Wobec takiego opracowania "triperiodyzacji" widać sens szerszej pracy i rewidacji idei treningu.


 • 0 Comments:

  Prześlij komentarz