Czymże jest sport???"SPORT, gry i ćwiczenia mające na celu rozwijanie sprawności fiz. i dążenie we współzawodnictwie indywidualnym lub zespołowym do osiągnięcia jak najlepszych wyników; rozróżnia się s. rekreacyjny (masowy, forma czynnego wypoczynku) i wyczynowy (amatorski i zaw.), w którym chodzi o osiągnięcie rekordowych rezultatów.

SPORT, roln. w sadownictwie i hodowli roślin ozdobnych nazwa mutantów (różnią się pewną cechą od form wyjściowych), służących często do otrzymywania nowych odmian hodowlanych."


                                                              Encyklopedia PWN, Warszawa 1998

Łukasz Murawski

Biegający już od ponad dekady, triatlonujący dopiero od blisko połowy tego czasu, trener przygotowania motorycznego/masażysta, ciągle szukający odpowiedzi na nowe pytania odnośnie funkcjonowania ciała człowieka.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza