• Czymże jest sport???    "SPORT, gry i ćwiczenia mające na celu rozwijanie sprawności fiz. i dążenie we współzawodnictwie indywidualnym lub zespołowym do osiągnięcia jak najlepszych wyników; rozróżnia się s. rekreacyjny (masowy, forma czynnego wypoczynku) i wyczynowy (amatorski i zaw.), w którym chodzi o osiągnięcie rekordowych rezultatów.

    SPORT, roln. w sadownictwie i hodowli roślin ozdobnych nazwa mutantów (różnią się pewną cechą od form wyjściowych), służących często do otrzymywania nowych odmian hodowlanych."


                                                                  Encyklopedia PWN, Warszawa 1998

  • 0 Comments:

    Prześlij komentarz