• Czy %HRmax, %HRR (rezerwy tętna) równy jest %VO2max (pułapu tlenowego)?

  zdj.tekaskiforum.net
  Wbrew pozornym trudnościom dzisiejszego zagadnienia warto się w nie zagłębić. Często sam zastanawiałem się jakie przełożenie na wartość zużywanego tlenu (to właśnie pułap tlenowy - w wartościach względnych oceniany w ml/kg/min) ma procent tętna maksymalnego (%HRmax) czy rezerwy tętna (%HRR). Czy jest on proporcjonalnie zależny, a więc czy przy 75%HRmax mamy tyle samo procent VO2max.Poniżej krótkie badania prezentujące ten problem.


  Tradycyjnie ścieżki w tym temacie przecierali amerykanie z Norfolk (1). 63 badanych na ergometrze rowerowym poddano testowi maksymalnego wysiłku. Oczywiście najpierw zmierzono tętno i pułap tlenowy w spoczynku, a w trakcie testu na końcu każdej jego fazy i ustalono maksymalny poziom tych parametrów. Na tej podstawie stworzono regresję liniową %HRR i %VO2max oraz %HRR i %VO2R. Od razu śpieszę wyjaśnić, iż rezerwy tętna czy pułapu tlenowego wyliczono jako różnicę między wartością spoczynkową i maksymalną. Z analiz wynikła znaczna dysproporcja między %HRR a %VO2max a bardzo podobny przebieg krzywych %HRR i %VO2R.

  Kolejne nowsze badania ponownie wzięły ten problem pod lupę (2). Tu francuscy badacze wykorzystali 26 kolarzy zawodowych, których poddano podobnemu testowi jak w badaniu wyżej. Wyniki tego doświadczenia potwierdziły wcześniejsze - wykresy liniowe %HRR do %VO2max różniły się, a %HRR do %VO2R były takie same. Co więcej %VO2R był równoważny do %HRR w zakresie 35-95%HRR, a %VO2max był równoważny do %HRR na poziomie 75%HRR i powyżej oraz znacznie wyższy na poziomie 65%HRR i poniżej. 

  Ostatnim badaniem, które może rzucić nam dalsze światło na ten problem, były amerykańskie badania z 1989 r. (3). W tym przypadku mierzono zachowanie się parametrów tęna, rezerwy tętna i pułapu tlenowego na progu mleczanowym w trakcie wysiłu na bieżni mechanicznej. 33 przeciętne kobiety osiągały poszczególne progi zakwaszenia na poziomie powyżej progu (rozumiem to jako pierwszy przyrost stężenia mleczanu), 2,0, 2,5 i 4,0 mM przy poziomie kolejno 75%, 90% (część 2,0 i 2,5 mM) i 95% HRmax, 55%, 75%, 85% i 95%HRR oraz 55%, 75%, 80% i 95%VO2max. Różnica pomiędzy tymi samymi stężeniami mleczanu a różnymi procentami parametrów widoczna jest tutaj szczególnie przy poziomie pierwszego progu (zwanego tlenowym) - 75%HRmax a 55%HRR i VO2max; czy na poziomie 2,5mM - 90%HRmax, 85%HRR oraz 80%VO2max. Pamiętajmy, że badanymi były kobiety siedzące (oryg. sedentary women), patrz zwykłe przeciętne panie, co czyni te wyniki dosyć ciekawymi (nawet w pewnych punktach niewiarygodnymi). Niestety znowu lekko sprzecznymi z pozostałymi badaniami.

  Bądź co bądź badania wyraźnie wskazują, że intensywność mierzona procentem rezerwy tętna i pułapu tlenowego mogą znacznie sie róźnić, a kojarzenie 75%HRR z 75%VO2max jest zdecydowanie mylne.


  Piśmiennictwo:

  1. Heart rate reserve is equivalent to %VO2 reserve, not to %VO2max, D. P. Swain, B. C. Leutholtz, Med Sci Sports Exerc. 1997 Mar;29(3):410-4.

  2. Relationship between %HRmax, %HR reserve, %VO2max, and %VO2 reserve in elite cyclists, J. Lounana, F. Campion, Med Sci Sports Exerc. 2007 Feb;39(2):350-7.

  3. Percentages of maximal heart rate, heart rate reserve, and VO2peak for determining endurance training intensity in sedentary women. A. Weltman, J. Weltman,  1989 Jun;10(3):212-6.


 • 0 Comments:

  Prześlij komentarz