• ITBS (ból z boku kolana) widziany okiem badaczy...

  rys. itbs.info
  Dziś w wieściach naukowych sięgniemy do ciekawych badań traumatologicznych dotyczących częstego wśród biegaczy bólu z boku kolana (ITBS - zespół bólowy pasma biodrowo - piszczelowego). Naukowcy doszukując się przyczyn tego zespółu przeciążeniowego doszli do interesujących obserwacji. Tym bardziej interesujących dla osób z uciążliwym dyskomfortem po zewnętrznej stronie kolana. Naprawdę można tego się pozbyć. Choć niestety nie wszystko jest jasne, ale o tym poniżej...


  Z reguły za główną wewnętrzną przyczynę powstania tego zespołu przeciążeniowego uważa się nierównowagę mięśniową i osłabienie odwodzicieli stawu biodrowego. Pod tym kątem przyglądały się danym mięśniom kończyny dolnej dwa zespoły badawcze z USA. W pierwszym (1) i drugim badaniu (2) wzięto pod lupę 114 biegaczy ( w tym 60 niekontuzjowanych w grupach kontrolnych). W pierwszym badaniu (1) pomiarami ręcznymi zmierzono siłę 6 głównych grup mięśniowych stawu biodrowego. Wśród niekontuzjowanych nie znaleziono żadnych różnic w funkcji tych mięśni. Natomiast strona kontuzjowana u pechowców wykazywała znacznie mniejszą siłę odwodzicieli i zginaczy niż strona zdrowa. Warto dodać, że siła przywodzicieli po stronie chorej była znacznie większa niż po tej zdrowej. W drugim badaniu (2) mierzono już moment siły mięśni odwodzicieli stawu biodrowego. Wyniki wykazywały znów znaczne osłabienie po stronie dysfunkcyjnej w porównaniu ze stroną sprawną kontuzjowanych i grupa kontrolną. Dalej w celach badawczych zastosowano rehabilitację, która poskutkowała wzrostem siły o blisko 35% u pań i ponad 50% u panów, co spowodowało zupełne wyleczenie urazu.

  Na drugim końcu listy znalazłem negujące wcześniej ustalone fakty badanie niemieckie (3). Badacze wykonali szereg testów analizując momenty siły odwodzicieli i przywodzicieli stawu biodrowego w wariantach koncentrycznym, ekscentrycznym i izometrycznym. Różnice w sile pomiędzy zdrowymi i kontuzjowanymi biegaczami nie wykazywały statystycznego znaczenia, a co więcej obie grupy cechowały się zwiększoną siłą przywodzicieli w porównaniu do odwodzicieli i tym samym dysbalansem pomiędzy badanymi mięśniami.

  Ci sami niemieccy badacze w kolejnej swojej pracy (4) skupili się na analizie kinematyki biegaczy kontuzjowanych i zdrowych. Zauważyli, że 18 dysfunkcyjnych biegaczy w porównaniu z 18 bezkontuzyjnymi mniej przywodziło i zginało udo w stawie biodrowym. Co więcej słaba koordynacja stawowa powodowała tendencję do wcześniejszego zgięcia uda i kolana, a maksymalna prędkość tego zgięcia była niższa.

  Na końcu warto przytoczyć pracę rewizyjną holenderskich badaczy, którzy przeszukali sporo znanych baz danych (lista u źródła) by wszystko podsumować słowami o wykluczających się wynikach  badan na temat ITBS. Przyczepiają się oni do zbyt małych prób badawczych, złej metodologii badań i nie brania pod uwagę różnych parametrów takich jak płeć, wzrost, waga itd. Ehh...Ci kochani badacze :-/

  Jak widać nawet w szczegółowo badanych i analizowanych kontuzjach nie do końca znane są główne przyczyny, a dyskusje na ich temat nie milkną na łamach naukowych periodyków. Póki co nie wiadomo, a przynajmniej do końca nie jest jasne czy osłabienie siły odwodzicieli ma spore znaczenie w przypadku zespołu pasma biodrowo - piszczelowego. Z pewnością inna kinematyka ruchu czy technika biegu kontuzjowanych biegaczy predestynuje do specyficznego bocznego bólu kolana. Jeśli chodzi o leczenie urazu w szarej, praktycznej i niesteoretyzowanej codzienności warto pod uwagę wziąć wszystkie czynniki, a stosując terapię leczniczą można również zajrzeć do tekstu napisanego przeze mnie parę miesięcy temu.

  Piśmiennictwo:
  1.Hip muscle weakness and overuse injuries in recreational runners, P. E. Niemuth, R. J. Johnson, Clin J Sport Med. 2005 Jan;15(1):14-21.

  2.Hip abductor weakness in distance runners with iliotibial band syndrome, M. Fredericson, C. L. Cookingham, Clin J Sport Med. 2000 Jul;10(3):169-75.

  3.Hip abductor weakness is not the cause for iliotibial band syndrome, S. Grau, I. Krauss,
  Int J Sports Med. 2008 Jul;29(7):579-83. Epub 2007 Nov 30.

  4. Kinematic classification of iliotibial band syndrome in runners, S. Grau, I. Krauss,
  Scand J Med Sci Sports. 2011 Apr;21(2):184-9. doi: 10.1111/j.1600-0838.2009.01045.x.

  5. Iliotibial band syndrome in runners: a systematic review, M. P. van der Worp, N. van der Horst,
  Sports Med. 2012 Nov 1;42(11):969-92. doi: 10.2165/11635400-000000000-00000.


 • 0 Comments:

  Prześlij komentarz