Pasja

[pasja][twocolumns]

Testowanie

[testowanie][twocolumns]

Subiektywizm

[subiektywizm][twocolumns]
ostatnie posty

Mostek tylny

Po dobrym zaadoptowaniu wzorca kontroli stabilizatorów segmentu lędźwiowo - miedniczego w leżeniu przechodzimy do trudniejszego uniesieni...

"Conditioning Young Athletes" T. Bompa, M.Carrera

Branża trenerów przygotowania motorycznego dzieci i młodzieży w Polsce niestety nie ma sporego wsparcia w literaturze specjalistycznej....